Blog

Taxatie woning na overlijden partner kan later veel discussie voorkomen

Geschreven door: Nathalie van Haaster
Gepubliceerd op: 17 mei 2023
Zilter Makelaardij - Taxatie woning na overlijden partner kan later veel discussie voorkomen

Er zijn meerdere momenten waarop een taxatie van uw woning nodig is. Het meest bekend is het moment van aankoop. De bank heeft voor het verstrekken van de hypotheek een taxatie nodig van de betreffende woning.

Wat minder bekend is, is dat het handig kan zijn uw woning te laten taxeren als uw partner overlijdt. Het is wellicht niet het eerste waaraan u denkt maar het kan later veel onrust in de familie voorkomen. Het zit namelijk zo. Als uw partner overlijdt ontstaat er meestal een niet-opeisbare vordering voor de kinderen op u. Want u mag in de woning blijven wonen en er mee doen wat u wilt zo lang u leeft. Dit heet de wettelijke verdeling; let op! Bij testament kan de overledene hiervan afwijken! In de loop van de tijd kunt u een andere verdeling van uw erfenis bedenken dan toen uw partner nog leefde. U wilt nu bijvoorbeeld een nieuwe partner laten meedelen, stiefkinderen of een goed doel. Dat legt u vast in een testament.

Oorspronkelijk erfenis vs huidige erfenis

Tegen de tijd dat u zelf overlijdt, is het heel waarschijnlijk moeilijk om na zo veel jaren nog vast te stellen wat de hoogte van de vordering was van uw kinderen op u ten tijde van het overlijden van uw partner. De kans dat er dan discussie ontstaat tussen de oorspronkelijke erven (uw kinderen die u samen met uw partner kreeg) en de nieuwe erven (bijvoorbeeld een nieuwe partner) is erg groot. Door de woning vlak na het overlijden van uw partner te laten taxeren wordt dat voorkomen doordat er duidelijkheid ontstaat tussen de oorspronkelijke erfenis en de huidige erfenis.
Om diezelfde reden is het aan te raden om naast het verrichten van een taxatie, een beschrijving te maken van de boedel als uw partner overlijdt.

Erfbelasting

Een tweede reden is de Erfbelasting; omdat er misschien al Erfbelasting is betaald bij het overlijden van de eerste partner, is de vordering van de kinderen op de langstlevende partner bij zijn of haar overlijden vrij van Erfbelasting. De WOZ-waarde geeft zelden de exacte waarde van de woning weer; een taxatie van de woning is dan belangrijk. Door het toekennen van de juiste waarde na het overlijden van de eerste partner, kan in de toekomst het juiste bedrag aan Erfbelasting bij het overlijden van de tweede partner worden vastgesteld zodat er dan niet meer Erfbelasting wordt betaald dan verschuldigd is.

Kies een goede taxateur

Voor de taxatie van uw woning heeft u een taxateur nodig die is aangesloten bij het NRVT, het Nederlands Register Vastgoed Taxateur. Daarbij is het belangrijk om na te gaan of de taxateur goed bekend is in de omgeving waar uw woning staat want lokale marktkennis is essentieel voor een goede waardebepaling. Een register taxateur heeft de vereiste opleidingen gevolgd en blijft op de hoogte van de laatste marktontwikkelingen door verplichte permanente educatie. Verder handelt een register taxateur volgens de gedrags- en beroepsregels opgesteld door de NRVT en is integer, onafhankelijk en objectief.
www.nrvt.nl

Wil u meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op.

Neem contact op >